Dyrektor Sprzedaży Systemów Logistycznych
Wiodący dostawca systemów logistycznych

SPÓŁKA

Naszym Klientem jest spółka specjalizująca się w zintegrowanych rozwiązaniach intralogistycznych. Firma posiada własne biuro projektowe i nowoczesny zakład produkcyjny systemów transportu bliskiego. 

Specjalnością jest wysokie składowanie - oferuje w tym zakresie zróżnicowane rozwiązania, w tym magazyn w standardzie VNA z najlepszymi wózkami systemowymi.. W ofercie znajduje się m.in. system satelitarny z platformą samojezdną. Firma oferuje także autorski magazynowy system informatyczny pozwalający zarządzać procesem magazynowania w czasie rzeczywistym, dedykowany dla magazynów

w różnych obszarach gospodarki, centrów logistycznych i dystrybucyjnych. System pozwala na obsługę terminali, zadań specjalnych, transportu wewnętrznego, składowania oraz kompletacji zamówień. 

OPIS STANOWISKA

Zadania i obowiązki

 • Zapewnienie dynamicznego rozwoju i wzrostu sprzedaży systemów logistycznych i automatyki magazynowej oferowanych przez spółkę.

 • Intensyfikacja działań związanych z dostarczaniem Klientom innowacyjnych rozwiązań w bliskiej współpracy z działem projektowym, działem rozwoju oraz działem wdrożeń.

 • Konsekwentna budowa wizerunku i pozycji rynkowej spółki jako profesjonalnego dostawcy zaawansowanych i kompleksowych rozwiązań automatyki magazynowej. 

 • Pełna odpowiedzialność za wyniki sprzedaży działu - obroty, marża, rentowność projektów, kapitał obrotowy, umowy z partnerami handlowymi/poddostawcami usług.

 • Optymalizacja procesów sprzedażowych i zbudowanie efektywnego działu sprzedaży.

 • Przygotowywanie i realizacja strategii sprzedaży, pozwalającej na maksymalizację wyników.

 • Przygotowywanie rocznych planów sprzedaży, udział w procesie budżetowania.

 • Rozwijanie działalności biznesowej - poszukiwanie nowych partnerów biznesowych oraz innowacji produktowych oraz możliwości wejścia w nowe segmenty biznesowe.

 • Budowanie i zarządzanie długoterminowymi relacjami z Klientami.

 • Efektywne zarządzanie polityką cenową spółki. 

 • Zarządzanie zespołem czterech Key Account Managerów: wyznaczanie celów i monitorowanie ich realizacji, motywowanie i inspirowanie zespołu, dbałość o rozwój członków zespołu. 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW

 

Doświadczenie

 • Doświadczenie zawodowe w firmie inżynieryjno-produkcyjnej: idealnie w branży logistycznej.  

 • (przedsiębiorstwa produkcyjne oferujące systemy logistyki wewnętrznej, firmy inżynieryjne działające w obszarze integracji logistyki, integracji systemów automatyki przemysłowej i automatyzacji procesów).

 • Ok. 5-letnie doświadczenie w zarzadzaniu sprzedażą zaawansowanych projektów i usług.

 • Doświadczenie we wdrażaniu nowych produktów /usług/ rozwiązań systemowych we współpracy z różnymi szczeblami organizacji.

 • Praktyka w planowaniu i optymalizacji procesów sprzedażowych 

 • Doświadczenie w efektywnym zarządzaniu kilkuosobowym zespołem sprzedaży.

 

Wykształcenie, języki

 • Wyższe o profilu inżyniersko- technicznym 

 • Mile widziane studia MBA

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego 

Cechy osobiste i kompetencje

 • Inspirujący lider zespołu: 

- budujący skuteczne zespoły sprzedażowe,

- motywujący zespół do osiągania bardzo ambitnych celów biznesowych, 

- budujący wysoki poziom zaangażowania,

- potrafiący kwestionować status quo,

- skuteczny w zarządzaniu operacyjnym; delegujący zadania oraz monitorujący stan ich realizacji,

   wprowadzający akcje korygujące, jeśli jest to niezbędne,

- dbający od odpowiedni poziom wiedzy i przygotowania swojego zespołu oraz o jego stały rozwój

- gracz zespołowy.​

 • Zdolność strategicznego myślenia połączona ze sprawnością operacyjną- przełożenie strategii na konkretne działania i cele oraz korygowanie ich w zależności od sytuacji rynkowej 

 • Wysoki poziom zdolności interpersonalnych:

- zdolność słuchania innych

- skuteczna komunikacja i umiejętność dostosowania jej do okoliczności i kontekstu

- łatwość budowania silnych i długotrwałych relacji 

- zdolności prezentacyjne i negocjacyjne​

 • Przedsiębiorczość, dynamizm, inicjatywa, konsekwencja 

 • Silna orientacja na realizację celu

 • Umiejętność podejmowania decyzji

 • Kreatywność w rozwiązywaniu problemów

 • Wysoki poziom wewnętrznej motywacji.

Miejsce pracy: Warszawa