top of page
Stock Exchange

USŁUGI
FINANSOWE

Choć stwierdzenie, że branża usług finansowych jest na etapie rewolucji może wydać się przesadzone, pozycja tradycyjnych, dużych firm takich jak banki lub towarzystwa ubezpieczeniowe nie jest tak pewna jak kiedyś. Konkurencja agresywnie wchodzi na rynek - tworzą ją zarówno giganty technologiczne jak

i finansowane przez fundusze start-up’y. Korzystając z zaawansowanych technologii wchodzą agresywnie na tradycyjny rynek bankassurance. Są znane pod nazwą “FinTech”

i oferują Klientom tradycyjnych graczy niespotykaną dotychczas łatwość i wygodę transakcji. Finansowi giganci są zmuszeni do szybkiego dostosowywania się do nowych, cyfrowych standardów.

Niezależnie od tego czy firma z branży finansowej jest bankiem, ubezpieczycielem

czy fintech’em, potrzebuje utalentowanych specjalistów, aby być konkurencyjną

i wyznaczać kierunki rozwoju. Menedżerowie muszą łączyć doświadczenie z dziedziny finansów z dogłębnym zrozumieniem nowych technologii i zmian, które ze sobą niosą.

Pracujemy zarówno dla branży usług finansowych jak i dla sektora zaawansowanych technologii i usług cyfrowych. Liderzy

o kwaflikacjach, które predystynują ich do zarządzania firmami finansowymi w dobie gwałtownych zmian są wysoce pożądanymi zasobami - dzięki naszemu doświadczenu jesteśmy w stanie skutecznie pomóc w ich pozyskaniu.

Stock Market Graph
bottom of page