SPÓŁKA

Action SA jest jednym z wiodących w Polsce podmiotów na rynku dystrybucji. Firma swoją

działalność rozpoczęła w 1991 r. od handlu oprogramowaniem i peryferiami komputerowymi. Stopniowo oferta spółki rozszerzała się o kolejne kategorie związane z szeroko pojętym IT, później również AGD/RTV i GSM. Z czasem, aby dostosować biznes do zmieniającego się rynku, do portfolio spółki włączano kolejne kategorie produktowe, w tym m.in. artykuły dziecięce, zabawki, kosmetyki czy elektronarzędzia, które obecnie stanowią znaczącą większość obrotów firmy.

 

Dziś Action to ogromna firma zajmująca się handlem w Polsce, całej Europie oraz na wybranych rynkach pozaeuropejskich. W swojej ofercie ma ponad 30 tys. produktów. • Od 2006 roku firma Action jest notowana jest na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

STANOWISKO

Zakres odpowiedzialności

 • Prowadzenie ksiąg zgodnie z MSR/MSSF, ustawą o rachunkowości i prawem podatkowym.

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, VAT oraz innych wymaganych prawem,

 • Odpowiedzialność za rozliczenia podatkowe.

 • Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych.

 • Współpraca z US, a także innymi instytucjami zewnętrznymi (m.in. GUS, NBP).

 • Nadzór nad księgowaniem wynagrodzeń.

 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych.

 • Współtworzenie wewnętrznych procedur i standardów.

 • Sporządzanie analiz, bilansów i sprawozdań księgowych, raportowanie na potrzeby Zarządu.

 • Monitorowanie zmian przepisów z zakresu rachunkowości i podatków oraz właściwe ich stosowanie.

 • Nadzór nad sprawozdawczością finansową Grupy, sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF.

 • Zarządzanie i rozwój pracowników Działu Księgowości we współpracy z wyznaczonymi

 • Koordynatorami i Specjalistami.

 • Dział Księgowości składa się z: Zespołu Należności B2B i B2C, Zobowiązań, Raportowania i Podatków , Zespołu utrzymania i rejestracji danych (w sumie 27 pracowników).

 • Współpraca z innymi działami Spółki.

Wymagania:

 • Kierunkowe wykształcenie wyższe: ekonomia, rachunkowość, finanse.

 • Minimum 10 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku głównego księgowego - preferowane w firmie o profilu handlu międzynarodowego. 


 • Doświadczenie w firmie notowanej na GPW będzie dodatkowym atutem. 


 • Znajomość MSR/MSSF, ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych. 


 • Znajomość MS Office, 
Mile widziana znajomość programu DAX. 


 • Dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację

Kompetencje i cechy:

 • Wysoka umiejętność zarządzania zespołem (lider zespołu inspirujący do osiągania ambitnych celów)

 • Umiejętność budowania relacji z innymi działami Spółki.

 • Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania.

 • Bardzo dobra organizacja pracy, inicjatywa i zaangażowanie.

 • Proaktywne podejście do rozwiązywania problemów

 • biznesowych, proponowanie rozwiązań.

 • Wysoki poziom komunikacji interpersonalnej.

 • Zrozumienie otoczenia biznesowego oraz umiejętność doradzania osobom zarządzającym innymi obszarami organizacji.

 • Zaangażowanie i proaktywna postawa w realizacji celów zespołu księgowego.

Lokalizacja: Piaseczno