SPÓŁKA

Nasz Klient jest wiodącą siecią handlu detalicznego o wysoce rozpoznawalnej marce. Firma posiada ponad tysiąc sklepów w kilkunatu krajach, 

STANOWISKO

Główne zadania

 • Tworzenie i nadzór nad realizacją strategii zakupowej.

 • Zapewnienie zgodnego z obowiązującymi procedurami, transparentnego, sprawnego i optymalnego kosztowo procesu zakupowego całej organizacji. Optymalizacja procesów zakupowych i kosztów zakupów firmowych.

 • Zarządzanie obszarem floty samochodowej.

Zakres odpowiedzialności

 

Strategia zakupowa:

 • Planowanie i wdrażanie strategii zakupowej działu, zapewnienie jej zgodności ze strategią firmy i obowiązującymi procedurami. 

 • Wybór najbardziej efektywnych form i źródeł zaopatrzenia. 

 • Opracowywanie i aktualizacja procedur z tego obszaru. Nadzór nad prawidłowym ich stosowaniem 
przez inne działy i zespoły. Prowadzenie okresowych kontroli wewnętrznych w tym zakresie. 

 • Ścisła współpraca ze wszystkimi działami firmy w celu identyfikacji potrzeb zakupowych. Stały 
monitoring rynku usług oraz trendów rynkowych w obszarach zainteresowania zakupowego. 

 • Wybór i rekomendacja optymalnych rozwiązań zakupowych (systemy, przebieg procesu, zawartość 
procedur). 

 • Kierowanie negocjacjami warunków zakupów. Nadzór nad prawidłową realizacją postanowień 
zapisanych w umowach zakupu. 

Współpraca z zagraniczną centralą zakupową:

 • Uczestnictwo w międzynarodowych projektach zakupowych w ramach firmy. Zapewnienie zgodności z procedurami korporacyjnymi zakupów o wysokiej wartości.

RODO:

 • Stała współpraca z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, koordynacja wewnętrznych procesów obejmujących przetwarzanie danych osobowych.

 • Prowadzenie mailowej korespondencji z klientami firmy w obszarze RODO (modyfikacja danych, zaniechanie ich przetwarzania, reklamacje z zakresu RODO).

Flota samochodowa:

 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania floty samochodowej w pełnej zgodności z obowiązującymi procedurami korporacyjnymi. Nadzór nad prawidłowym ich przestrzeganiem przez wszystkich pracowników.

 • Rekomendacja i wdrażanie optymalnych rozwiązań w zakresie finansowania użytkowania aut, ich ubezpieczenia, napraw bieżących i szkodowych, zakupu paliw, materiałów eksploatacyjnych i in.

 • Proponowanie zgodnych z trendami rynkowymi rozwiązań ułatwiających i uatrakcyjniających korzystanie z aut służbowych.

Zarządzanie zespołem::

 • Kierowanie, motywowanie, ocenianie pracowników, podejmowanie działań mających na celu ich rozwój i specjalizację jak też rozstrzyganie indywidualnych kwestii personalnych.

 • • Tworzenie planów rozwoju, mających na celu ich osobisty rozwój zawodowy oraz zapewnienie firmie ciągłości pracy i dynamiki rozwoju.

Raportowanie:

Dyrektor Finansowy
Zespół: 3 osoby

Lokalizacja: Warszawa (mobilność nie jest wymagana)