top of page
Vaccine Production Line

OCHRONA
ZDROWIA

Ochrona zdrowia jest jedną z najszybciej rosnących dziedzin gospodarki. Przyczyny

są różnorodne - popyt na usługi ze strony starzęjącej się generacji “boomers”, a także generacji X, rosnąca długość życia, problemy niedofinansowanej publicznej służby zdrowia, ale także większa świadomość zdrowotna

i niezwykły postęp technologii medycznych. Choć prywatna ochrona zdrowia jest relatywnie młoda, rynek na jej usługi dynamicznie rośnie,

a konkurencja wewnątrz branży jest duża.

 

Pracowaliśmy zarówno dla międzynarodowych firm farmaceutycznych jak i dla pionierów polskiej, prywatnej ochrony zdrowia. Niezależnie od tego czy firma Klienta jest mała czy duża, czy jest firmą farmaceutyczną, siecią aptek lub przychodni, czy też start-up’em w dzidzinie nauk medycznych, nasze doświadczenie branżowe pozwoli na pozyskanie najlepszych specjalistów w branży.

Medicine Prescription
bottom of page