HR Business Partner
Lider w segmencie FMCG

Firma

Naszym Klientem jest wiodąca firma FMCG. Marki naszego Klienta są powszechnie znane przez konsumentów.

Zadania

 • Ścisła współpraca z top managerami Funkcji Wsparcia (działy: Finanse, IT, Zakupy, HR, CR/ PR, Prawny), w tym z Członkami Zarządu Grupy.

 • Wsparcie w realizacji wizji i strategii Grupy w zakresie zasobów ludzkich poprzez tworzenie wspólnie z managerami People Plan oraz Road Mapy w obszarze zarządzania ludźmi. 

 • Zarządzanie Zespołami Administracji ogólnej i biurowej w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania podległych procesów administracyjnych (8 osób, w tym 2 Liderów).

 • Wsparcie managerów w realizacji procesów HR takich jak: proces oceny rocznej, procesy budowania planów sukcesji oraz rozwoju pracowników, procesy szkoleniowe oraz rekrutacyjne.

 • Podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia efektywności pracy zespołów poprzez inicjowanie i koordynowanie zmian organizacyjnych, wspieranie działań budujących klimat organizacyjny oraz budujących zaangażowanie zespołów i pracowników.

 • Efektywne zarządzanie budżetem kosztów personalnych oraz szkoleń we współpracy z Członkami Zarządu odpowiedzialnymi za Funkcje, Kontrolerem Finansowym oraz Managerami zespołów.

 • Definiowanie kluczowych kierunków działania w zakresie zasobów ludzkich poprzez koordynowanie tworzenia People Plan dla Funkcji Wsparcia oraz działań z niego wynikających.

 • Kreowanie rozwiązań wspierających osiąganie celów biznesowych wspieranych Funkcji.

 • Realizacja polityki administracyjnej w Grupie poprzez zarządzanie zespołami administracji ogólnej oraz biurowej.

 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania podległych procesów administracyjnych (zarządzanie biurami Grupy, telefonia komórkowa, nieruchomości nieprodukcyjne, usługi archiwizacji, zapewnienie artykułów spożywczych, biurowych, recepcja, inne).

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe; 

 • Dobra znajomość języka angielskiego

 • Kilkuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze HR / HR Business Partneringu

 • Praktyka w bliskiej współpracy z członkami zarządu/ top managementem;

 • Mile widziane doświadczenie w roli doradczej HR dla obszaru IT/ finanse/ zakupy;

 • Umiejętność budowania relacji biznesowych opartych na partnerstwie z osobami na różnych szczeblach organizacji

 • Umiejętność budowania partnerskich relacji z zarządem/ inspirowania do wprowadzania zasadnych zmian / zdolność kwestionowania status quo

 • Umiejętność kreowania i projektowania rozwiązań wspierających realizację strategii

 • Nastawienie na realizację celów

 • Umiejętność szybkiego uczenia się oraz adaptacji w zmianie, pracy pod presją

 • Zaangażowanie i pasja w pracy z ludźmi i dla ludzi

 • Energia i optymizm w działaniu.

 

LOKALIZACJA: Warszawa