Obowiązek Informacyjny

 Administrator Danych
Podmiotem, który decyduje w jaki sposób będą przetwarzane (wykorzystywane) Twoje dane osobowe jest:
dk Executive Search Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. 1 Sierpnia 4, 02-134 Warszawa,
(dalej zwana “My”, “Nas”, “dk Executive Search”), która przetwarza dane Kandydatów; osób rekomendujących i udzielających referencji; oraz osób kontaktowych naszych Klientów.

Gdy masz wątpliwości lub pytania dotyczące Twoich danych osobowych
Możesz się z nami skontaktować pisząc list na adres: dk Executive Search Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. 1 Sierpnia 4, 02-134 Warszawa, z dopiskiem na kopercie “Dane osobowe”,
lub przesyłając e-maila z zapytaniem na adres: dane_osobowe@dkexecutivesearch.pl,

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je bezpośrednio od Ciebie (w przypadku Kandydatów) lub  zostały Nam przekazane od osoby na rzecz której zbieramy referencje lub Twój pracodawca, z którym współpracujemy przekazał je nam, w celu realizacji współpracy (dane osób kontaktowych po stronie naszych Klientów).

…i do czego je wykorzystujemy?
Twoje dane zawarte w CV służą do:
- obsługi procesu rekrutacji prowadzonych obecnie, bądź w przyszłości
- świadczenia usługi wynikającej z umowy z Klientem

Dodatkowo jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane:
- w plikach cookies, gromadzonych z naszych stronach www w celu analizy przez naszych pracowników jakie odnośniki i treści Ciebie interesują
- do celów kontaktu realizowanego w procesie rekrutacji

W oparciu o jakie zasady (podstawy prawne) przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w oparciu o zgody jakie zostały nam udzielone przez Ciebie.

Czy musisz nam podać swoje dane?
Abyśmy mogli uwzględnić Cię w procesach rekrutacyjnych, jakie prowadzimy aktualnie lub, które dopiero będziemy prowadzić, niezbędne jest podanie swoich danych osobowych przedstawionych w ogólnie przyjętym formacie CV.
Jeśli jesteś osobą udzielającej referencji na rzecz osoby, której dane dotyczą, podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest dobrowolne.
Osoby kontaktowe, których dane osobowe przekazywane są nam przez naszych Klientów i są niezbędne celem prawidłowego wykonania umowy pomiędzy nami a Twoim pracodawcą.

Komu przekazujemy Twoje dane?
Twoje dane są przekazywane:
- wyłącznie za Twoją zgodą potencjalnym przyszłym pracodawcom
- podmioty świadczące dla nas usługi, działające w naszymi imieniu (pracujące dla nas na co dzień w trakcie realizacji procesów rekrutacyjnych)
- podmiotom świadczącym nam usługi, w tym między innymi w zakresie rozwiązań teleinformatycznych:
Microsoft Ireland Operations, Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe (w ograniczonym zakresie) podmiotom, które zapewniają nam wsparcie prawne, usługi konsultingowe i audytowe. W szczególnych okolicznościach możemy przekazywać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach wynikających z obowiązującego prawa.

Wszystkie wyżej wymienione podmioty znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (nie przekazujemy ich poza obszar Unii Europejskiej).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
W przypadku, gdy jesteś naszym Kandydatem Twoje dane przechowujemy do czasu gdy nie wycofasz swojej zgody na ich przetwarzanie. Także, gdy przekazałeś nam swoje CV i od Twojej ostatniej aktualizacji danych w nim zawartych, gdy Twoje dane nie były przez nas brane pod uwagę w toczących się procesach rekrutacyjnych, to przez okres: 6 lat od takiego zdarzenia.
Dane osób udzielających referencji, są przetwarzane do momentu ustania przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczą lub do czasu wycofania Twojej zgody.
Dane osobowe osób kontaktowych przetwarzane są wyłącznie na czas trwania umowy z Klientem (Twoim pracodawcą)

Twoje dane mogę być też przechowywane przez okres wynikający z prawa w sytuacjach określonych przez szczegółowe przepisy.

W celu wykazania, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem (dla celów udowodnienia tzw. “rozliczalności” względem organów, które nas mogą kontrolować) będziemy przechowywać Twoje dane przez okres, w którym zobowiązani jesteśmy do zachowania danych lub dokumentów je zawierających.

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzanych przez nas Twoich danych?
Szanując Twoje podstawowe prawa i wolność oraz zapewniając wysoki poziom naszych usług, zobowiązujemy się spełnić wszystkie Twoje praw wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych , tj.:
- prawo do wycofania zgód na które wyraziłeś zgody,
- prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych,
- prawo ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- prawo do przeniesienia swoich danych osobowych - to znaczy prawo do otrzymywania od nas swoich danych osobowych w uporządkowanym, ogólnie akceptowanym i czytelnym formacie informatycznym.

Możesz także przekazać te dane innemu Administratorowi Danych lub poprosić nas o ich przeniesienie do innego Administratora danych. Będziemy mogli jednak tego dokonać tylko wtedy, gdy transfer tych danych jest technicznie przez nas możliwy, a inny Administrator zgodzi się je od nas przyjąć. W celu skorzystania z tych praw, prosimy o kontakt z nami (dane kontaktowe zostały podane w części “Gdy masz wątpliwości lub pytania dotyczące Twoich danych osobowych”).

Pamiętaj, że w każdym czasie masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-986 Warszawa


Czy Twoje dane osobowe podlegają profilowaniu lub zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w naszych systemach informatycznych, jednakże nie podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji, a wyłącznie decyzjom podejmowanym przez naszych pracowników. Tym samym działania naszych systemów nie będą wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w sposób podobny istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Nie mniej jednak, profilujemy dane wszystkich naszych Kandydatów w zakresie:
- ich doświadczenia zawodowego
- branży w której pracowali lub dalej pracują
- znajomości języków obcych
- ukończonych szkół
- oraz pozostałych informacji zamieszczanych w CV, które sam nam przekazujesz.

CONTACT US

FIND US

Call us:
+48 22 878 7450

dk House

Wiśniowy Business Park

1 Sierpnia 4

02-134 Warszawa

Tinzon-Group_logo-web.png

We are member of the

Tinzon Group,

an international alliance of executive search firms

© dk Executive Search

icons: Madebyoliver