top of page
Refrigerated Goods

FMCG

Sektor FMCG stoi przed wieloma wyzwaniami.

Z jednej strony sama wielkość biznesu wymaga dużej i stale dostępnej puli talentów, z drugiej strony zaś firmy FMCG mają do czynienia z silną konkurencją w walce o najlepszych, zarówno

z samej branży jak i z zewnątrz. Nie ma w tym nic dziwnego - menedżerowie pochodzący

z FMCG są znakomicie wykształceni, sprawni

w zarządzaniu wysoce złożonymi strukturami

i procesami, przyzwyczajeni do rozwijania markowych produktów o wysokim stopniu popularności. Są także ekspertami w inicjowaniu i zarządzaniu zmianami, co jest kompetencją bardzo cenną w stale zmieniającym się otoczeniu rynkowym.

 

Współpracujemy stale z Klientami z branży FMCG w ocenie i rozwijaniu dokładnie tych kluczowych kompetencji. Dzięki temu jesteśmy w stanie pozyskać najlepszych i najbardziej utalentowanych menedżerów.

At the Grocery Shop
bottom of page