top of page
Stock Market Quotes

PRIVATE 
EQUITY

Firmy, w których inwestorami są fundusze private equity z reguły “żyją szybciej”. Ograniczony horyzont inwestycyjny wymusza przyspieszenie - ambitne cele muszą być realizowane szybko. Niezależnie od swych kwalifikacji nie każdy lider sprawdzi się w takim środowisku. Wymagany jest również określony typ osobowości.

Jak zatem możemy pomóc w pozyskaniu właściwych menedżerów do pracy w spółkach porteflowych? Pracujemy dla funduszy PE od chwili gdy pojawiły się w Polsce. Wiemy gdzie

i jakiego typu menedżerów należy szukać

i jak ich zrekrutować. Pomagaliśmy spółkom portfelowym w osiąganiu spektakularnych wzrostów. Uczestniczyliśmy w budowaniu przez fundusze i ich spółki kierowniczych “dream teams”. Wiemy jakie umiejętności i osobowość są potrzebne do osiągnięcia sukcesu oczekiwanego przez fundusze private equity - jako firma prywatna mamy tę wiedzę w naszym DNA.

Image by Annie Spratt
bottom of page